แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

109100
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
77
170
247
107745
4504
4628
109100

Your IP: 35.175.121.230
2020-03-30 06:34

จำนวนคนออนไลน์

มี 282 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

สลิปเงินเดือน - อีเมล


 

นโยบาย ผบ.นทพ.


นโยบาย ต่อต้านยาเสพติดในองค์กรราชการทหารพัฒนา

นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓
ต.ค.๖๑
นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓
ต.ค.๖๑
นโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓
ผู้บังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑

เมื่อ 4 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลและเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับปรุงถนนเข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมดอยภูซาง เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว มีการชำรุดทรุดโทรมและเกิดความลำบากในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ณ บ.นาผา ต.กองควาย อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เมื่อ 19 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่แล้วเสร็จ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบการดูแลให้กับ อบต.สกาด และ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว และได้พบปะ พูดคุย อปท. และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามความพึงพอใจ ณ บ.สกาดเหนือ ต.สกาด อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 6 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ พิธีปล่อยขบวนยานพหานะ เครื่องจักรกล และกำลังพลชุดปฏิบัติงาน เพื่อออกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานโครงการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...


เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดกำลังพลและเครื่องจักรกล ดำเนินการปรับปรุงทางคมนาคม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...


เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล ดำเนินการพบปะ ชี้แจง หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครอง ฯ และกลุ่มผู้นำชุมชน ก่อนเข้าปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ในส่วนของงานก่อสร้างเส้นทาง และงานพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลแม่จริม และตำบลหนองแดง ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหอประชุมประชาคม ตำบลแม่จริม และตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

 1.  ระเบียบ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 2. ระเบียบ นพค.๓๑ สนภ.๓ นทพ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
 3. คู่มือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 5. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
 6. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
 7. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒
 8. ระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุดว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
 9. ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
 10. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
 11. 13 Font มาตรฐาน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ในหน่วยราชการ (Download Font)
 12. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
 13. ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม
 14. ระเบียบ บก.ทท.ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์สาย ส. 2558

ลงนามถวายพระพร ร.10

เป็นลิงค์ลงนามถวายพระพร ร.10

ผู้บังคับบัญชาพลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


ศูย์การเรียนรู้ นพค.31ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ