แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

109160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
137
170
307
107745
4564
4628
109160

Your IP: 35.175.121.230
2020-03-30 07:55

จำนวนคนออนไลน์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

นโยบาย ผบ.นทพ.


งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม (งบปกติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน  1  โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

 งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1.

 

ก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นทาง soil cement กว้าง 6 ม.

สว่าง

10

หนองแดง

แม่จริม

นน.

1.850

กม.

9,828,800

100 %

 

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ (งบปกติ)

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ก่อสร้างทำนบ  นทพ. ขนาดสันกว้าง 5 ม.

ยาว 35 ม. สูง 5 ม.

ฝาย 

2 

แม่จริม 

แม่จริม

น่าน 

แห่ง 

2,041,700 

 100 %  

2

ก่อสร้างทำนบ  นทพ. ขนาดสันกว้าง 5 ม.

ยาว 40 ม. สูง 5 ม.

ก้อ

3

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

1

แห่ง

1,982,700 

 100 % 

3

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านตอง)

ตอง

5

แม่จริม 

แม่จริม

น่าน 

แห่ง

 344,000

 100 %

4

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านก้อ)

ฝาย

2 

แม่จริม 

แม่จริม 

น่าน 

1

แห่ง 

    

 344,000

 

 100 % 

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านแคว้ง)

แคว้ง 

2

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

1

แห่ง 

  344,000

 100 % 

6

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา)

นาคา

4 

หนองแดง

แม่จริม

น่าน 

แห่ง 

 344,000    

 

100 %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,400,400

 

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม (งบเพิ่มเติม)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน 10 โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

ฝาย

2

แม่จริม

แม่จริม

นน.

3.100

กม.

  1,096,800

 100 %

2

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

นน.

2.950

กม.

1,032,700

 100 %

3

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

นน.

2.500

กม.

  878,800

 100 %

4

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

แคว้ง

2

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.000

กม.

1,027,300

 100 %

5

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

หนองแดงใหม่

7

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.050

กม.

1,044,100

 100 %

6

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

หนองแดงใหม่

7

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.500

กม.

1,550,800

100 %

7

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

พรม

1

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.200

กม.

1,094,600

 100 %

8

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

พรม

1

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.500

กม.

1,214,800

100 %

9

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาคา

4

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.550

กม.

1,567,500

100 %

10

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาคา

4

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.300

กม.

1,483,500

100 %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

 11,990,900

 

 

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ (งบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน  7
  โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

 งบประมาณ

 ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 15 x 1,300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 16 x 1,300 x 3 อัตราลาด 1 : 2

ก้อ

3

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

31,824

ลบ.ม.

1,106,700

100 %

2

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 17 x 2,500 x 0.3 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 18 x 2,500 x 3 อัตราลาด 1 : 2

ฝาย

2 

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

77,952

ลบ.ม.

2,691,100

100 %

3

ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม 35 x 300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 40 x 300 x 3.5  อัตราลาด 1 : 2

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

29,656

ลบ.ม.

1,030,000

100 %

4

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 18 x 2,500 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 2,500 x 3 อัตราลาด 1 : 2

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

88,200

ลบ.ม.

3,048,300

  100 %  

5

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 19 x 4,800 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 4,800 x 3 อัตราลาด 1 : 2

หนองแดง

5

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

167,400

ลบ.ม.

5,783,600

  100 %   

6

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 38 x 1,800 x 0.3 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 40 x 1,800 x 3.5 อัตราลาด 1 : 2

สันป่าสัก

8

แม่คำมี

เมือง

แพร่

187,866

ลบ.ม.

6,451,600

100 % 

7

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 19 x 4,300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 4,300 x 3 อัตราลาด 1 : 2

สะเลียมเหนือ

7

ตำหนักธรรม

หนองม่วงไข่

แพร่

149,984

ลบ.ม.

5,186,200

100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,297,500

 

 

โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ผลการดำเนินงาน

1

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม นทพ. บ้านนาหมัน

บ.นาหมัน ม.4 ต.แม่จริม    อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

2

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม บ.หนองแดงใหม่

บ.หนองแดงใหม่ ม.7         ต.หนองแดง อ.แม่จริม     จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

3

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

บ.นาคา ม.4 ต.หนองแดง   อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

4

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนบ้านแคว้ง

บ.นาบัว ม.4 ม.ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ  100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,034,360 บาท 

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนราษฎร

ผลการดำเนินงาน

1

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์

13 ราย

100 %

2

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

12 ราย

 100 %

3

ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด

15 ราย

 100 %

4

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว

15 ราย

 100 %

5

ส่งเสริมการปลูกไม้ผล

10 ราย

 100 %

6

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

13 ราย

 100 %

7

ส่งเสริมการขุดสระในไร่นา

5 ราย

 100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  855,060 บาท

 

 

 

“บิ๊กเจอร์รี่” แปลงร่าง เป็น นักรบสีน้ำเงิน แล้ว.....
รับหน้าที่ ทำงานทันที.... บิ๊กเจอร์รี่ พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.)คนใหม่
ถอดเครื่องแบบทหาร มาสวม ซาฟารี สีน้ำเงิน ชุดฟอร์ม ทำงานของ นทพ. แล้ว
ดร.เจอร์รี่ เผยว่า ตั้งแต่ รู้ว่า ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำหน้าที่ ผบ.นทพ. นี้ ตนเองได้ศึกษางานทันที จนรู้หมดว่ามีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่(นพค.)ทั่วประเทศ กี่หน่วย หมายเลขต่างๆ อยู่ตังหวัดอะไรบ้าง และ งานที่ได้ทำไปแล้ว งานที่ค้างอยู่ และที่ต้องทำ ของแต่ละหน่วย มีอะไรบ้าง

แม้จะเป็น ผบ.ศรภ. ทำงานการข่าว ที่เปรียบเสมือน CIA เมืองไทย มาตลอด คนแรกที่มาเป็น ผบ.นทพ. แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา แถม จะใช้งานการข่าว มาเสริมงานพัฒนา ได้ด้วย

เพราะจะยึดแนวทางการทำงาน ที่ว่า 
“ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา “  และยึดแนวทางการทำงาน 4 ยุทธศาสตร์หลัก  และ ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี่สมัยใหม่ นทพ. จะสามารถเข้าถึง และไปช่วยแก้ไขปัญหา และบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชน ในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  ที่สำคัญคือ ได้ประสานงาน กับ “ศูนย์ดำรงธรรม” กระทรวงมหาดไทย ในการนำปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มาแก้ไข เพราะ นทพ.เรากระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความคล่องตัว ที่สามารถเข้าไปแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

ยกตัวอย่าง “คลองแม่ข่า” อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่วิกฤติเน่าเสียมานานกว่า30 ปี นทพ. เข้าไปปรับปรุงจนกลับมามีสภาพดีดังเดิมอีกครั้ง ทหารของ นทพ.ไม่ใช่มีหน้าที่แค่การซ่อมบำรุง สร้างทาง สร้างถนนหนทางต่างๆเท่านั้น แต่ยังไปถ่ายทอดความรู้สร้างงาน ฝึกอาชีพต่างๆ ในชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ด้วแถม แก้ครบวงจร คือ จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ และจัดหาตลาดรองรับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเลี้ยงตัวเองได้
ดร.เจอร์รี่ กล่าวว่า งานของ นทพ. มีมากมาย รออยู่ เพราะ ทุกข์ของประชาชน ยังมีอีกมาก ที่รอการแก้ไข
นักรบสีน้ำเงิน อยู่ ในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ. ประชาขน สามารถติดต่อ เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลย
โดยยึดม็อตโต้ หน่วยที่ว่า “เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง”

รายนามผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จากอดีต จนถึง ปัจจุบัน

 คนที่ 1
พ.อ.ชูวิทย์  เก่งถนอมม้า
27 พ.ค.2508 - 30 มี.ค.2510

   

 คนที่ 2
พ.อ.จินต์   สุนทรสีมะ
31 มี.ค.2510 - 31 ต.ค.2510

 คนที่ 3

พ.อ.ม.ล.ชัชวาล สุบรรณ
1 พ.ย.2510 - 30 ก.ย.2519

คนที่ 4
พ.อ.วิเชียร  ภู่เจริญยศ
1 ต.ค2519 - 31 ม.ค.2522

 คนที่ 5

พ.อ.เผด็จ  เอมวงศ์
1 ก.พ.2522 - 30 ก.ย.2529

คนที่ 6
พ.อ.นฤมิตร  ศรัทธา
1 ต.ค.29 - 2 เม.ย.34

คนที่ 7
พ.อ.นคร  ตุงคสวัสดิ์
3 เม.ย.2534 - 14 ก.พ.2538

 คนที่ 8
พ.อ.ทองเทียน  ทัศนไตรลักษณ์
15 ก.พ.2538 - 31 มี.ค.2539 

 

 

คนที่ 9
พ.อ.พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน
1 เม.ย.2539 - 31 มี.ค.2544 

คนที่ 10
พ.อ.ทวีชัย  สิงหเนตร
1 เม.ย.2544 - 30 ก.ย.2544 

 คนที่ 11
พ.อ.ไพบูลย์  บุญรอด(ยศในเวลานั้น)
1 ต.ค.2544 - 31 มี.ค.2548 

  คนที่ 12
พ.อ.บุญสันต์  นนทิจันทร์
1 เม.ย.2548 - 30 ก.ย.2551

 คนที่ 13
พ.อ.อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
1 ต.ค.2551 - 31 มี.ค.2554

 

 

คนที่ 14
พ.อ.ดำรงค์   คงเดช
1 เม.ย.2554 - 30 ก.ย.56 

 

 

คนที่ 15
พ.อ.จตุรภัทร  วงศ์ศรีเผือก
1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.57

คนที่ 16
พ.อ.ยุทธชัย  จันทรวิภาค
1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.61

คนที่ 17
พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ
1 ต.ค.61 - ปัจจุบัน


ที่ตั้งหน่วยงาน / ติดต่่อทางไปรษณีย์

ชื่อหน่วยงาน : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
                    เลขที่ 151 หมู่ 8 บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร 
                    อ.ปัว จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
                    

                    Website : http://mdu31.rtarf.mi.th

                    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om

" หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 เป็นหน่วยงานหลักของ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่ จ.แพร่- จ.น่าน มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ กำลังพลอยู่อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี มี สวัสดิการที่ดี มีความสุข และมีความรัก ความสามัคคี ในองค์กร "

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑   เป็นหน่วยขึ้นตรง  สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย   ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ   ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ในสมัย จอมพลถนอม  กิตติขจร เป็น  ผอ.กรป.กลาง   โดยใช้นามหน่วยครั้งแรกว่า   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๒ (น่าน)  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงนามหน่วยมาตามลำดับ  ดังนี้  

-  พ.ศ.๒๕๓๐ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ ( น่าน )

- พ.ศ.๒๕๓๔  เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑  สำนักงานพัฒนาภาค ๓  กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

 - พ.ศ.๒๕๔๐  เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๓  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ