แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110054
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
204
216
1201
107745
553
4905
110054

Your IP: 207.46.13.234
2020-04-03 20:17

จำนวนคนออนไลน์

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1,000 บาท ลง 11 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน จำนวน 50 บาท ลง 11 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 2,000 บาท ลง 11 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1,000 บาท ลง 22 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 27,825 บาท ลง 24 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 28,000 บาท ลง 24 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 864,560 บาท ลง 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 73,360 บาท ลง 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยาและเวชภัณฑ์โค จำนวน 10,000 บาท ลง 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 21,680 บาท ลง 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,743.40 บาท ลง 28 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 11,152 บาท ลง 28 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 600 บาท ลง 31 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 620 บาท ลง 29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างฝายถาวรและกึ่งถาวร จำนวน 400,000 บาท ลง 2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 34,572 บาท ลง 2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,620 บาท ลง 2 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 27,688 บาท ลง 2 ธันวาคม 2562 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 69,000 บาท ลง 3 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 24,790 บาท ลง 3 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 36,800 บาท ลง 4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9,000 บาท ลง 4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท ลง 4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1,000 บาท ลง 4 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก จำนวน 7,500 บาท ลง 6 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9,000 บาท ลง 6 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 760,000 บาท ลง 12 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุกีฬา จำนวน 2,500 บาท ลง 19 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท ลง 20 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร จำนวน 1,500 บาท ลง 27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุตกแต่งสถานที่ จำนวน 500 บาท ลง 27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 620 บาท ลง 27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุช่วยฝึก จำนวน 21,350 บาท ลง 3 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8,698.20 บาท ลง 3 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 8,240 บาท ลง 6 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท ลง 6 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าไอศครีม จำนวน 3,000 บาท ลง 10 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12,000 บาท ลง 13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท ลง 17 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 12,950 บาท ลง 29 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 86,010 บาท ลง 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท ลง 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 580 บาท ลง 31 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องไทยทานและดอกไม้ธูปเทียน จำนวน 300 บาท ลง 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 620 บาท ลง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 33,686.28 บาท ลง 4 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,551,924 บาท ลง 11 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,473,103 บาท ลง 11 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 32,040 บาท ลง 13 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14,000 บาท ลง 13 มีนาคม 2563

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,092,457 บาท ลง 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,117,741 บาท ลง 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 7,915 บาท ลง 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14,000 บาท ลง 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 8,826 บาท ลง 18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,000 บาท ลง 18 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 2,770 บาท ลง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,000 บาท ลง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 69,788.80 บาท ลง 19 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 250,000 บาท ลง 20 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเกษตร จำนวน 2,000 บาท ลง 20 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 26,000 บาท ลง 24 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบริโภค จำนวน 74,320 บาท ลง 25 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,195,239 บาท ลง 30 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 3,425 บาท ลง 26 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 96,260 บาท ลง 26 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 47,089 บาท ลง 26 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,000 บาท ลง 27 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุท่อระบายน้ำและกำแพงกันดินปากท่อ จำนวน 47,400 บาท ลง 30 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 98,800 บาท ลง 1  เมษายน 2563

 

 

ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ