แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110595
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
79
125
349
108853
1094
4905
110595

Your IP: 18.232.188.251
2020-04-07 09:31

จำนวนคนออนไลน์

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 30 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง และพบปะ กลุ่มราษฎรเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างในครั้งนี้ ณ บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 16 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ดำเนินการติดตั้งผนังบ้าน โครงหลังคาบ้าน และติดตั้งผนังเชิงชายเพิ่มเติม ความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 มี.ค.63บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะของโครงการคืนคุณแผ่นดิน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 31 คนในการเดินทางมาศึกษาดูงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย พร้อมทั้งได้จัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ พิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ของ นทพ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ อบรมการให้ความรู้กับราษฏรในพื้นที่ กิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับรองแนวเขตพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จริม เพื่อประชาคมรับรองแนวเขตพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน ในการดำเนินโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ พูดคุย พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม กระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกันนี้ได้ชี้แนวทางการดำเนินแผนงาน/โครงการ และรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน


เมื่อ 10 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย"ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงชายคา, ติดตั้งผนังบ้านเพิ่มเติม,ทำราวกั้น และปรับพื้นที่ใต้ถุนบ้านความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 10 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน (ชตน.)พบปะประชาชนเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในห้วงต่อไป และตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขาสูง (ภูคาโมเดล) ณ พื้นที่โครงการ ฯ บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 4 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้ดำเนินการโครงเพื่อติดฝาบ้าน, กั้นห้อง และขุดหลุมเตรียมการตั้งเสาชายคาบ้าน ความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 3 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสบู่รังไหมใน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าพบ จนท.สำนักงานสาธารณสุข จ.น่าน เพื่อพิจารณาขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ยังได้ประสานหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผ่านแล้ว สำหรับเป็นแนวทางในการต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในตลาดมากขึ้น ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน


เมื่อ 1 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย ดังนี้
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย และรูปปั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
- รับฟังการบรรยายสรุป ให้โอวาท พบปะกำลังพลของหน่วย และปลูกต้นรวงผึ้ง
- เยี่ยมชมการปฏิบัติการห้อง War Room  เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และชมผลิตภัณฑ์ที่หน่วยได้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มราษฎร  โดยมี...พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ