แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

104221
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
184
110
637
102614
4253
4828
104221

Your IP: 3.230.148.211
2020-02-27 13:45

จำนวนคนออนไลน์

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 26 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชาคมและพิธีเปิดโครงการ "หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน" เพื่อหาแนวทางและแผนงานในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคมด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา ซึ่งบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ โดยมี...พล.ต.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผู้แทน นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 21 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ การประชุม "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกับส่วนราช, อปท. และคณะครูผู้รับผิดชอบ สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.31ฯ และ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 21 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ของ นทพ. ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้กับราษฏรในพื้นที่ ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค ชะลอความชุ่มชื้นให้แก่ดินและป่า พร้อมกันนี้ได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับ อปท. และราษฎรในพื้นที่ เพื่อปลูกป่าพัฒนาต้นน้ำ จำนวน 11,000 ต้น ณ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 20 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการมอบอุปกรณ์เครื่องมืดวัดค่าฝุ่น PM2.5 ของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้กับโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นกำเนิดของฝุ่นควันจากไฟป่า เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ เฝ้าติดตาม และสร้างให้เกิดความตะหนักต่อผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อชุมชน และสังคม ณ บก.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 14 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ฟื้นชีวิตใหม่ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมี...พล.ท.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล ประธานชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ" เป็นประธาน ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

เมื่อ 12 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.น่าน ซึ่งได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล และพบปะ ทักทายประชาชนที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 6 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ จนท.โครงการคืนคุณแผ่นดิน ดำเนินการประชุม และพบปะ คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อลงประชามติในการกำหนดแนวทาง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐาน และพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ม.7 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 3 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึก พิธีเชิดชูเกียรติและสวนสนามสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิรบ เนื่องใน " วันทหารผ่านศึก" เพื่อรำลึกถึงวีระบุรุษของประเทศที่ได้สละชีวิตอุทิศเลือดเนื้อและร่างกายเพื่อพิทักษ์รักษาบ้านเมืองโดยมี...พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณอนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน


เมื่อ 31 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล และเครื่องจักรกล ร่วมกับ มทบ.38 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.38 เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ. น่าน ห้วงเดือน มี.ค.63 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.38 ต.ฝายแก้ว อ.เมืองน่าน จ.น่าน


เมื่อ 30 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลดำเนินการลงพื้นที่พบปะราษฎร สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านพื้นฐานและพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  ณ บ.หนองแดงใหม่ ม.7 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 28 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านเพื่อประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ฯ เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมี...นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริดเดช ชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดน่าน


ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ