แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

122419
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
97
186
1574
119658
1419
6151
122419

Your IP: 3.235.75.174
2020-06-06 16:31

จำนวนคนออนไลน์

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ส่วนราชการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 29 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดยนพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมกับ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ จ.น่าน มอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน จำนวน 12 คน ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง ที่ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ทต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน


นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ส่วนราชการปฏิบัติงานดีเด่น #

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 26 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงพญาภูคา, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยและพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย, กำลังพล และอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลที่ล่วงลับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 55 ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 26 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ จ.น่าน มอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชน จำนวน 12 คน ในพื้นที่ ต.วรนคร อ.ปัว ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 21 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.น่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ จ.น่าน จัดกิจกรรม "คนละไม้คนละมือ คนละมื้อคนละวัด" ถวายจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 24 รูป ในพื้นที่ 6 อำเภอ ตอนบนของ จ.น่าน ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี...พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รักษาการแทน ฯ เจ้าคณะ จ.น่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 25 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน, ป่าไม้ และ อปท. จัดเวทีเสวนาและชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่ อปท., ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ในการดำเนินโครงการขยายป่าพลังประชารัฐ "น่านโมเดล" เพื่อสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูอาชีพ การดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ตลอดจนการหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถขยายผล โคก หนอง นา โมเดล ได้จำนวน 510 ไร่


เมื่อ 20 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม ประกอบด้วย โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดิน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ได้มอบอาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ในการดูแล/รักษา และปุ๋ยในการบำรุงพืช ณ ศาลาประชาคม บ.น้ำพระทัย ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


 

เมื่อ 20 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับตำรวจภูธร จ.น่าน และ อปท. ในพื้นที่ อ.ปัว มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในโครงการ "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นและได้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 18 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ จ.น่าน มอบของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 พร้อมทั้งแจกผ้าปิดจมูกและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 24 คนณ ต.แม่สาคร, ต.น้ำมวบ,ต.อ่ายนาไลย และ ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน


เมื่อ 16 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 แห่ง, ร้านขายโทรศัพท์ 1 แห่ง ,ร้านขายสินค้าจำเป็น 3 แห่ง ,ร้านสะดวกซื้อ 2 แห่ง, ตลาดสด 2 แห่ง ,ร้านเสริมสวย 1 แห่ง, ร้านตัดผม 2 แห่ง ,สนามกีฬากลางแจ้ง 2 แห่ง, สวนสาธารณะ 3 แห่ง, สถานรับดูแลสัตว์ 2 แห่ง รวม 24 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยความปรารถนาดีจากกองทัพไทย ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.สันติสุข และ อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 15 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิด-19 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 7 แห่ง, ร้านขายโทรศัพท์ 2 แห่ง ,ร้านขายสินค้าจำเป็น 3 แห่ง ,ร้านสะดวกซื้อ 4 แห่ง, ร้านค้าปลีก 1 แห่,ร้านเสริมสวย 2 แห่ง, ร้านตัดผม 3 แห่ง, สนามกอล์ฟ 1 แห่ง ,สนามกีฬากลางแจ้ง 3 แห่ง, สวนสาธารณะ 2 แห่ง, สถานรับดูแลสัตว์ 3 แห่ง รวม 31 แห่ง ผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ใช้บริการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค ทั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมข้อเน้นย้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ด้านเศรษฐกิจ, สังคม และความมั่นคง ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย ความปรารถนาดีจาก บก.ทท. ให้กับผู้รับตรวจด้วย ณ พื้นที่ อ.นาน้อย , อ.นาหมื่น, อ.เชียงกลาง, อ.ท่าวังผา และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน