แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110595
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
79
125
349
108853
1094
4905
110595

Your IP: 18.232.188.251
2020-04-07 09:31

จำนวนคนออนไลน์

มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 23 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรม (ภูคาโมเดล) พร้อมกันนี้ได้พบปะ และให้กำลังใจ แก่ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ ชมการสาธิต การสร้างแทงค์เก็บน้ำด้วยไม้ไผ่ โดยมี...พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ., ส่วนราชการ, ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการ ฯ (ภูคาโมเดล) บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 11 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ท.สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. และคณะ ฯในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย ดังนี้

- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย
- รับฟังการบรรยายสรุป ให้โอวาท พบปะกำลังพลของหน่วย
- เยี่ยมชมการปฏิบัติการห้อง War Room
- เยี่ยมชมโครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขาสูง (ภูคาโมเดล)

ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร และ บ.ใหม่ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 4 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลัง การพัสดุ และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รอง ผบ.ทสส. (3) และคณะ ฯในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 13 - 15 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ นตส.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยด้านการเงิน - การบัญชี, งบประมาณ, ด้านการพัสดุ - การส่งกำลังบำรุง, การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ ด้านสื่อสารและระบบควบคุมบังคับบัญชา และตรวจทางกายภาพ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.2562 ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองตองดอนทราย ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 8 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่ แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน สำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ พื้นที่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน


เมื่อ 28 - 29 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ณัฐกร เข็มทอง รอง ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 ดังนี้

- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานงบประมาณพัฒนาที่ตั้งหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 ได้แก่ โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม,
งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ และโครงการเกษตรผสมผสานในการช่วยเหลือประชาชน ณ อ.ปัว, อ.ภูเพียง และ อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 9 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกาธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม "ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ " พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ต่อไป ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สนภ.3 นทพ. ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 19 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.)  โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ ผอ.สนภ.3 นทพ. , ผบ.นขต.สนภ.3 นทพ. และฝ่ายอำนวยการ สนภ.3 นทพ. ในการประชุมสัญจร ของ สนภ.3 นทพ. ทั้งนี้ ผอ.สนภ.3 ฯ ได้พบปะกำลังพล ปลูกต้นไม้, เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสถานีประมงน้ำจืด (ฐานการผลิตพันธุ์ปลา) โดยมี...พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 15 ส.ค.62  บก.ทท. (นทพ.)  โดยนพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต.ปรีชา สาลีผล และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตาม ะประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน


เมื่อ 14 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.  ให้การต้อนรับ พล.อ.อัศฎางค์ สัจจปาละ ผู้แทน รอง ผบ.ทสส. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด (ประมงน้ำจืด) ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ