แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110585
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
69
125
339
108853
1084
4905
110585

Your IP: 203.220.225.38
2020-04-07 09:14

จำนวนคนออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 22 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับบุคลากรจากเทศบาลหนองยาว จ.สระบุรี จำนวน 50 คน ในการเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯ พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ตามฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 1 ก.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ น.อ.ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ ผอ.ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 25 - 28 มิ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง ปุณณ์ภัสสร นิพิทวิทย์ รน. และคณะ สปช.ทหาร ในการเดินทางมาตรวจสอบผล การดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรต้นแบบ จากโครงการเกษตรผสมผสาน ฯ และเยี่ยมชม ผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ อ.ปัว, อ.บ่อเกลือ และ อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 29 เม.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจแผนการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม,แผนงานการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ และโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ ต.เชียงของณ ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน


เมื่อ 25 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.นิพนธ์ พินสุวรรณ์ ผอ.สตน.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วยและเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 6 - 8 ก.พ.62 บก.ทท. (นทพ.) โดยพ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2561 ดังนี้
- โครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ต.บ่อเกลือเหนือ และ ต.ดงพญา
- โครงการเกษตรผสมผสาน ต.บ่อเกลือเหนือ และ ต.ดงพญา
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯ
- โครงการประมงหมู่บ้าน (สถานีประมงน้ำจืด) นพค.31 ฯ
ณ ที่ตั้ง นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว และ ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่านเมื่อ 7 ก.พ.62 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ น.อ.หญิง รันทม เรืองราย รอง ผอ.กคล.สสน.นทพ. และคณะ ฯ ที่เดินทางมาตรวจและประเมินผลการส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในระดับหน่วยใช้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องณ ที่ตั้ง นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


 เมื่อ 27 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทน ฯ ให้การต้อนรับ พ.อ.อาจอง บัวชุม ผอ.กขว.นทพ. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง ประจำปีงบประมาณ 2562 และพบปะเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว และ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน


เมื่อ 24 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.ร.ต.สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข ร.น. รอง จก.กบ.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความพร้อมของการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วยของ นทพ. การของบประมาณ และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ  พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร และคณะ ชุดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตามแผนงานโครงการ การปฏิบัติกิจการต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยสำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปณ นพค.31
ประมวลภาพการรับตรวจฯเมื่อ 11 - 13 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ
พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร และคณะ ชุดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตามแผนงานโครงการ การปฏิบัติกิจการต่าง ๆ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยสำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค รอง ปช.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติตามนโยบาย และการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนุชา ผลโภค รอง ปช.ทหารและคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการปฏิบัติตามนโยบาย และการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31

ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ