แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

122419
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
97
186
1574
119658
1419
6151
122419

Your IP: 3.235.75.174
2020-06-06 16:31

จำนวนคนออนไลน์

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ส่วนราชการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 11 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"ปฏิบัติการฟื้นป่าน่านด้วยศาสตร์พระราชา"  โดยมี...พล.อ.ธนะศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานกลุ่มเครือข่ายกสิกรรม ฯ เป็นประธานณ อาคารพื้นที่ส่วนกลางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๒ แผนก นพช.นพค.31 ส่งมอบพันธุ์ปลางบเกษตรผสมผสาน ปี 62 ให้กับราษฎร ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 15 รายเมื่อ 17 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย  พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ส่งมอบโครงการตามงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ ประกอบด้วย - โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค นทพ. บ.นาหมัน ต.แม่จริม - กลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง ณ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 11 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของหน่วย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 26 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พบปะ และให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษา เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และสถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 22 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ตรวจเยี่ยมสถานีประมงน้ำจืด (ฐานผลิตพันธุ์ปลา) นพค.31 ฯ เพื่อดูการสาธิตการผสมพันธุ์ปลาพร้อมทั้งได้ทดลองการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ให้โอวาท รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนำแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับทำแผนการแจกจ่าย ฯ ให้ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปณ สถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 19 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. และโรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้ร่วมกันเพิ่มจุลินทรีย์ (EM)ในแหล่งน้ำ เพื่อสร้างสมดุลให้การย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดการเน่าเสียของน้ำ พร้อมกันนี้ได้พบปะ และสอดแทรกความรู้เรื่อง EM ให้นักเรียนได้ทราบและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย ณ อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ ร.ศ.200 ปี อ.ปัว จ.น่าน


วันที่ 17 ต.ค.61  พ.อ. รฐนนท  รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าพื้นที่ตำบลเป้าหมาย งป.62 พบปะราษฎรที่เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสาน ได้เริ่มดำเนินการตามแผนดำเนินงานงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน