แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110595
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
79
125
349
108853
1094
4905
110595

Your IP: 18.232.188.251
2020-04-07 09:31

จำนวนคนออนไลน์

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 28 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านเพื่อประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ฯ เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยมี...นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริดเดช ชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดน่าน


เมื่อ 28 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมการประชุมหารือและวางแผนการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.38 และเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการ ฯ ในห้วงเดือน มี.ค.63 โดยมี...พล.ต. จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.38 เป็นประธาน ฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการทหารพันธุ์ดี ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน


เมื่อ 11 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" แบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ห้างร้าน หน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของเด็กนักเรียน, การแสดงยุทโธปกรณ์, เล่นเกมส์ ตอบคำถามชิงของรางวัล และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน โดยมี...พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 ฯ เป็นประธาน ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 8 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ฯ

- เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
และมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ณ รพร.ปัว จ.น่าน
- ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมวิถีทางการเกษตรปลอดสารพิษของชุมชนศิลาเพชร
ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 28 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชนเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.น่าน โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ สนามโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 27 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงภูคาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงค์ภูคา, พิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระเพชรและเททองหล่อรูปเหมือนเจ้าหลวงภูคา เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยมี...พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ เสธ.ทภ.3 เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ศาลเจ้าหลวงภูคา บริเวณน้ำตกศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 7 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดง ม.7 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ บ.หนองแดงใหม่ ม.7 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 28 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดการประชุมสภากาแฟและประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน, รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ในพื้นที่ อ.ปัว เพื่อปรึกษา หารือ และหาแนวทางการปฏิบัติงานและข้อราชการร่วมกัน โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธาน ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 25 พ.ย.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.  จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ดำเนินการปรับพื้นผิวและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสนามกีฬา เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้ประกอบกิจกรรมของทางโรงเรียน ณ ร.ร.บ้านสบกอน ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน


เมื่อ 21 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ นายกเทศมนตรี และ ผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน


เมื่อ 20 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ของกำลังพล ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งได้เน้นย้ำและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ณ วัดพระธาตุจอมพริก ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน


ข่าวด่วนจากข่าวสดหน้าเว็บ