แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110632
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
116
125
386
108853
1131
4905
110632

Your IP: 66.249.71.149
2020-04-07 10:36

จำนวนคนออนไลน์

มี 58 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 27 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ  โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณถนนปัว - น้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัดและศาสนสถาน ซึ่งบูรณาการร่วมกับโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน และดำเนินกิจกรรมมอบพันธุ์ปลา จำนวน 16,800 ตัว ให้แก่โรงเรียน ชุมชน พร้อมทั้งปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ณ วัดพระธาตุจอมพริก ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน


 

เมื่อ 13 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีกำแพงวัด ศาสนสถาน โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ วัดเสี้ยว ม.6 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 30 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ อ.ปัว และใกล้เคียง จำนวน 450 คน โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ หอประชุมอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย  ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ  ณ วัดบ้านต้นแหลง ม.2 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 ต.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ณ บ.ท่าควาย หมู่ 3 ต. ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 11 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ณ บริเวณถนนปัว - น้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 8 - 10 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรม ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ดังนี้- พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำ โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน - โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปฏิบัติการฟื้นป่าน่าน ปรับเปลี่ยนภูเขาเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยศาสตร์พระราชา ณ พื้นที่กิจกรรม บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 9 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.น่าน ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะและพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ณ สถานที่สาธารณะ บ.เก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 ส.ค. 62  บก.ทท (นทพ.)โดย นพค. 31 สนภ. 3 นทพ. จัดทำพิธีมอบส่งมอบโครงการทำนบกั้นน้ำนทพ. ประจำปีงบประมาณ 2562  ให้แก่อปท. และราษฎร์ต. แม่จริมอ. แม่จริมได้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้หญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ โดยมี ... พล. ต. ดำรงค์คงเดชผอ. สนภ. 3 นทพ. เป็นประธานฯ ณ ทำนบกั้นน้ำนทพ. บ. ฝายต. แม่จริมอ. แม่จริมจ. น่านเมื่อ 19 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ. นำ ผู้บังคับบัญชาของ สนภ.3 นทพ. , ผบ.นขต.สนภ.3 นทพ.และฝ่ายอำนวยการของ สนภ.3 นทพ.เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน เพื่อศึกษา เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่จะสามารถนำไปขยายผลและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของ นขต.สนภ.3 นทพ. ต่อไปณ ศูนย์กสิกรรมต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน