แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110623
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
107
125
377
108853
1122
4905
110623

Your IP: 18.232.188.251
2020-04-07 10:19

จำนวนคนออนไลน์

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /var/www/clients/client27/web26/web/mdu31/images/gen_maximer/19-12-61
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/gen_maximer/19-12-61

ตามที่มีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. พีรพงษ์เมืองบุญชูหน. ฝส ธ . ผบ. ทสส. เป็น ผบ. นทพ. แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒  นทพ. ได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ. นทพ ระหว่าง
พล.อ. พีรพงษ์เมืองบุญชู และ  พล.อ. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ณ บก. นทพ. ถ. นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง ก.ท. 
พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ. นทพ. 
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๘
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ และสำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 26 หน่วยผู้รับทหารพัฒนา, เสนาบดีสำนักงานพัฒนา รองผู้อำนวยการกองพัฒนากองทัพบกผู้ช่วยหัวหน้าเสนาธิการผู้ช่วยหัวหน้าเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ


เมื่อวันที่ 1 ก.ย.62 พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" โดยได้ลงพื้นที่ 5 จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สนภ.2 นทพ. และ สนภ.5 นทพ. ตั้งแต่ จ.หนองคาย , จ.ขอนแก่น , จ.มหาสารคาม , จ.ยโสธร และ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.62 เป็นต้นมา โดยสั่งการให้หน่วยจัดกำลังพลทั้งหมด และชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร พร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ , สะพานเครื่องหนุนมั่น , เรือท้องแบน , ถุงยังชีพ , ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านให้ได้มากที่สุด ยังความปลาบปลื้มใจต่อชาวบ้านผู้ประสบภัย และชื่นชมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นอย่างมาก ตามคำขวัญของ ผบ.นทพ. ที่ว่า "ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา"


{gallery}gen_maximer/19-12-61{/gallery}
“ด๊อกเตอร์” พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. เปิดการฝึกอบรมพัฒนากำลังพลด้านอากาศไร้คนขับ (UAV) เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับ งานต่างๆ ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ ชี้ แม้เป็นทหารพัฒนา แต่ก็เป็นทหาร ที่ทำงาน พัฒนา เพื่อ”ความมั่นคง “ไปด้วย ในตัว


วันที่ 31 ต.ค. ที่ห้องประชุมปิยามุมัง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็นประธานการประชุมของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยให้ทุกหน่วยนำประเด็น ยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การพัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพ ในรูปแบบของแผนงานพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหา ที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ส่งผลให้คนชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

3. การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ ด้วยการ สนับสนุนส่วนราชการอื่น เช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนด้านการเกษตร

 

และ 4. การพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และ ด้านการบริการ ให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับราษฎร รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผลงานของหน่วยและของรัฐบาล

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดูแลด้านสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน และจากการแพร่ระบาดยาเสพติดได้เน้นย้ำไม่ให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดและใหัผู้ออกปฎิบัติงาน ในสนาม รณรงค์ ให้พี่น้องประชาชน ได้รับรู้ ภัยจากยาเสพติด ถือเป็นวาระ สำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบาล

ซึ่งถือได้ว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังจิตสำนึกของกำลังพลให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนหากความเดือดร้อนจากการที่ต้องประสบปัญหาภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยจัดระดมสรรพกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทุกกรณีตามศักยภาพสูงสุดของหน่วย โดยให้ยึดปรัชญาการทำงานที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา..”

 


รายงานการปฏิบัติงานจิตอาสา ในวันพุธที่ 17ต.ค.61 พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รักษาการผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" ห้วงวันที่ 14 -22 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารสนามกีฬาเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี กับส่วนราชการ

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดีด้วยหัวใจ"

พัฒนาสมชื่อ!
 “บิ๊กเจอร์รี่” นำทีมทหารพัฒนา ร่วม คณะ”บิ๊กป๊อก” ลงเรือ ลุย “คลองเปรมประชากร-คลองรังสิตฯ” เก็บขยะ ทำความสะอาด/ พรุ่งนี้ “บิ๊กกบ” ผบ.สูงสุด จะนำทีม ทัพไทย มาลุยเอง

อ่านเพิ่มเติม: ผบ.นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา ฯ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เมื่อ 2 ต.ค.61


เมื่อ 2 ต.ค.61 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 
-พิธีลงนามเอกสารรับ-ส่งหน้าที่
-พิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ผอ.สนภ.3 นทพ.
โดยมี... ผบ.นพค.31-36 สนภ.3 นทพ., หน.วส.914 สนภ.3 นทพ. และ ผบ.ช.พัฒนาฯ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธี ณ บก.สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เมื่อ ๒๘ ก.ย.๖
หัวหน้า “ทหารพัฒนา”คนใหม่ กับภารกิจ ที่ไม่ใช่แค่ ...”พัฒนา”!

“บิ๊กเจอร์รี่” 🇫🇷 รับไม้ต่อ คุม “นักรบ ซาฟารี สีน้ำเงิน” ทำงานพัฒนา ทั่วประเทศ ให้เข้าถึง ประชาชน ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน ยึด “ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา”

 

“บิ๊กเจอร์รี่” พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม รับมอบตำแหน่งหน้าที่ และการบังคับบัญชา “ผบ.หน่วยทหารพัฒนา”(นทพ.) จาก “บิ๊กอ๋อย” พลเอก ธงชัย สาระสุข เรียบร้อยแล้ว 
จาก “ผบ.ศรภ. “ศูนย์รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองของกองทัพ และถูกเปรียบ ว่าเป็น หน่วย CIA เมืองไทย มาเป็น ผบ.นทพ.คุมทหารพัฒนา ที่ได้ชื่อว่า นักรบสีน้ำเงิน เพราะชุดปฏิบัติงาน เป็น ซาฟารี สีน้ำเงิน ไม่ได้สวมเครื่องแบบทหาร เพื่อเข้าถึงประชาชน ว่ากันว่า ดร. เจอร์รี่ นี้ เป็น มือข่าว ของ บิ๊กป้อม เลยทีเดียว และ ได้รับการสนับสนุนให้ ขยับมาเป็น ผบ.นทพ.อ่านเพิ่มเติม