แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

110029
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
179
216
1176
107745
528
4905
110029

Your IP: 3.233.220.21
2020-04-03 19:45

จำนวนคนออนไลน์

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย


วันที่ 31 ต.ค. ที่ห้องประชุมปิยามุมัง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) เป็นประธานการประชุมของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทั่วประเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสอดคล้องกับทางรัฐบาล โดยให้ทุกหน่วยนำประเด็น ยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย 1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตลอดจนนำแนวพระราชดำริ มาขยายผลให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักที่สำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การพัฒนาศักยภาพ คน ชุมชน พื้นที่ ให้เกื้อกูลต่อการผนึกกำลังในการป้องกันประเทศ ให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมที่จะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง โดยใช้ศักยภาพ ในรูปแบบของแผนงานพัฒนาที่มีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหา ที่กระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ส่งผลให้คนชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการดำเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้

3. การสนับสนุนการแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของชาติ ด้วยการ สนับสนุนส่วนราชการอื่น เช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนด้านการเกษตร

 

และ 4. การพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และ ด้านการบริการ ให้มีมาตรฐาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร พัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมุ่งการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับราษฎร รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผลงานของหน่วยและของรัฐบาล

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดูแลด้านสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงาน และจากการแพร่ระบาดยาเสพติดได้เน้นย้ำไม่ให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดและใหัผู้ออกปฎิบัติงาน ในสนาม รณรงค์ ให้พี่น้องประชาชน ได้รับรู้ ภัยจากยาเสพติด ถือเป็นวาระ สำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบาล

ซึ่งถือได้ว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังจิตสำนึกของกำลังพลให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนหากความเดือดร้อนจากการที่ต้องประสบปัญหาภัยพิบัติ ให้ทุกหน่วยจัดระดมสรรพกำลังพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าทำการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทุกกรณีตามศักยภาพสูงสุดของหน่วย โดยให้ยึดปรัชญาการทำงานที่ว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา..”