แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207487
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
173
210
623
204667
2487
30293
207487

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 10:29

จำนวนคนออนไลน์

มี 81 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

นโยบาย ผบ.นทพ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม (งบปกติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน  1  โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

 งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1.

 

ก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete พื้นทาง soil cement กว้าง 6 ม.

สว่าง

10

หนองแดง

แม่จริม

นน.

1.850

กม.

9,828,800

100 %

 

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ (งบปกติ)

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ก่อสร้างทำนบ  นทพ. ขนาดสันกว้าง 5 ม.

ยาว 35 ม. สูง 5 ม.

ฝาย 

2 

แม่จริม 

แม่จริม

น่าน 

แห่ง 

2,041,700 

 100 %  

2

ก่อสร้างทำนบ  นทพ. ขนาดสันกว้าง 5 ม.

ยาว 40 ม. สูง 5 ม.

ก้อ

3

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

1

แห่ง

1,982,700 

 100 % 

3

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านตอง)

ตอง

5

แม่จริม 

แม่จริม

น่าน 

แห่ง

 344,000

 100 %

4

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านก้อ)

ฝาย

2 

แม่จริม 

แม่จริม 

น่าน 

1

แห่ง 

    

 344,000

 

 100 % 

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.บ้านแคว้ง)

แคว้ง 

2

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

1

แห่ง 

  344,000

 100 % 

6

ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO

อัตราการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง แบบ 4/1

(ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา)

นาคา

4 

หนองแดง

แม่จริม

น่าน 

แห่ง 

 344,000    

 

100 %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,400,400

 

งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม (งบเพิ่มเติม)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน 10 โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

ฝาย

2

แม่จริม

แม่จริม

นน.

3.100

กม.

  1,096,800

 100 %

2

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

นน.

2.950

กม.

1,032,700

 100 %

3

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

นน.

2.500

กม.

  878,800

 100 %

4

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

แคว้ง

2

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.000

กม.

1,027,300

 100 %

5

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

หนองแดงใหม่

7

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.050

กม.

1,044,100

 100 %

6

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

หนองแดงใหม่

7

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.500

กม.

1,550,800

100 %

7

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

พรม

1

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.200

กม.

1,094,600

 100 %

8

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

พรม

1

หนองแดง

แม่จริม

นน.

3.500

กม.

1,214,800

100 %

9

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาคา

4

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.550

กม.

1,567,500

100 %

10

ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 4 ม.

นาคา

4

หนองแดง

แม่จริม

นน.

4.300

กม.

1,483,500

100 %

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

 11,990,900

 

 

งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ (งบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน  7
  โครงการ

ลำดับ

ลักษณะงาน

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัด

ปริมาณ

 งบประมาณ

 ผลการดำเนินงาน

บ้าน

หมู่

ตำบล

อำเภอ

 จำนวน

หน่วยนับ

1

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 15 x 1,300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 16 x 1,300 x 3 อัตราลาด 1 : 2

ก้อ

3

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

31,824

ลบ.ม.

1,106,700

100 %

2

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 17 x 2,500 x 0.3 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 18 x 2,500 x 3 อัตราลาด 1 : 2

ฝาย

2 

แม่จริม

แม่จริม

น่าน

77,952

ลบ.ม.

2,691,100

100 %

3

ขุดลอกแหล่งน้ำเดิม 35 x 300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 40 x 300 x 3.5  อัตราลาด 1 : 2

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

29,656

ลบ.ม.

1,030,000

100 %

4

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 18 x 2,500 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 2,500 x 3 อัตราลาด 1 : 2

นาบัว

6

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

88,200

ลบ.ม.

3,048,300

  100 %  

5

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 19 x 4,800 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 4,800 x 3 อัตราลาด 1 : 2

หนองแดง

5

หนองแดง

แม่จริม

น่าน

167,400

ลบ.ม.

5,783,600

  100 %   

6

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 38 x 1,800 x 0.3 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 40 x 1,800 x 3.5 อัตราลาด 1 : 2

สันป่าสัก

8

แม่คำมี

เมือง

แพร่

187,866

ลบ.ม.

6,451,600

100 % 

7

ขุดลอกลำน้ำเดิมขนาด 19 x 4,300 x 0.4 อัตราลาด 1 : 3 ให้ได้ขนาด 20 x 4,300 x 3 อัตราลาด 1 : 2

สะเลียมเหนือ

7

ตำหนักธรรม

หนองม่วงไข่

แพร่

149,984

ลบ.ม.

5,186,200

100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

25,297,500

 

 

โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ผลการดำเนินงาน

1

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคลูกผสม นทพ. บ้านนาหมัน

บ.นาหมัน ม.4 ต.แม่จริม    อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

2

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม บ.หนองแดงใหม่

บ.หนองแดงใหม่ ม.7         ต.หนองแดง อ.แม่จริม     จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

3

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา

บ.นาคา ม.4 ต.หนองแดง   อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ 100 %

4

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนบ้านแคว้ง

บ.นาบัว ม.4 ม.ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

แล้วเสร็จ  100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,034,360 บาท 

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลำดับ

ชื่อโครงการ

จำนวนราษฎร

ผลการดำเนินงาน

1

ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์

13 ราย

100 %

2

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

12 ราย

 100 %

3

ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด

15 ราย

 100 %

4

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว

15 ราย

 100 %

5

ส่งเสริมการปลูกไม้ผล

10 ราย

 100 %

6

ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน

13 ราย

 100 %

7

ส่งเสริมการขุดสระในไร่นา

5 ราย

 100 %

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  855,060 บาท

 

 

 

App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย