แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
196
210
646
204667
2510
30293
207510

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 11:00

จำนวนคนออนไลน์

มี 100 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 5 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ นาย ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง/ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาส่งมอบโครงการกองทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน, เครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กีฬา และยา เวชภัณฑ์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน ร.ร.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง และได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียน โดยมี... พล.ท. ธวัชชัย ดนุดิษฐ์ เสธ.นทพ. และ พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย ณ ร.ร.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่านเมื่อ 17 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนน ตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวของ จ.น่าน เพื่อให้ถนนภายในจังหวัดที่ใช้ในการสัญจรท่องเที่ยวสวยงาม สะอาดและปราศจากขยะ ณ บริเวณสองข้างถนนปัว - น้ำยาว (ทางหลวง 1081) บ.ดอนมูล ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 16 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ การประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ทั้งนี้ได้ตอบประเด็นคำถามและเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรผู้รับประโยชน์ โดยมี...ผู้แทนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา, อปท., ผู้นำชุมชน และราษฎรผู้รับประโยชน์ ร่วมการประชุม เพื่อลงมติเห็นชอบผลการประชุม ฯ ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 3 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วย "กีฬาทหารพัฒนา ครั้งที่ 1 ตอน โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และการรักการออกกำลังกายให้กับกำลังพล ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 2 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องที่กันดารในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.ยช.) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 24 ทุน แก่นักเรียน เยาวชน ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต ณ บริเวณหน้า บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.ยช.) ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 24 ทุน แก่นักเรียน เยาวชน ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในอนาคต ณ บริเวณหน้า บก.นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 27 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจ/ติดตามการดำเนินงานพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นผลผลิตเพิ่มเติมในโครงการอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียน ณ ร.ร.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อ 25 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิตโควิดฯ น่าน ถวายน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรวัดป่าตอง และเยี่ยมให้กำลังใจแก่บิดาของ ด.ช.เกษมโชค ใหม่กันทะ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมอบผ้าห่มกันหนาว, ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม ทั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาในอนาคตต่อไป ณ วัดป่าตอง ต.ศิลาเพชร และ บ.ดอนแก้ว ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 19 มค.64บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล และ รยบ.สัมภาระ 1 คัน 
ร่วมกับภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน และหน่วยทหารในพื้นที่ จ.น่าน ขนย้ายน้ำดื่มที่ผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ จ.น่านพร้อมวัตถุมงคล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปัว และ อ.เชียงกลาง ทั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 18 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ทหารกล้าที่เสียสละชีวิตปกป้องรักษาแผ่นดินไทย เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี... พล.ต. รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.38 เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ มทบ.38 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 28 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถวายเป็นพระราชสักการะแด่ดวงวิญญาณของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี...พล.ต. รุศมนตรี จิณเสน ผบ.มทบ.38 เป็นประธานฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายสุริยพงษ์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 16 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงภูคา ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้เป็นผู้แทนกองทุนศาลเจ้าหลวงภูคามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร ณ ศาลเจ้าหลวงภูคา (บริเวณน้ำตกศิลาเพชร) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย