แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162164
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
116
207
1415
159180
1021
6194
162164

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 06:07

จำนวนคนออนไลน์

มี 57 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 28 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือน ก.ย.63 และร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี...นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 24 ก.ย.63  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.ดำเนินการฝึกทบทวนการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2563 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อาวุธประจำกายที่ถูกต้อง และความปลอดภัยในการใช้อาวุธ ณ สนามยิงปืน ม.2 พัน 15 อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เมื่อ 11 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานกรรมการ ฯ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลในหน่วย ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ณ วัดบุญยืน บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 9 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ ทอ.เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ "น่านฟ้าโมเดล 2020" ทั้งนี้ได้ชี้แจงความก้าวหน้าโครงการขุดลอกลำน้ำห้วยถ้ำ (ขุดลอกดักตะกอน) และร่วมกิจกรรมปลูกป่า, สร้างฝายชะลอน้ำ และชมการสาธิตการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชด้วยอากาศยานและโดรน ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อ 28 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.)โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการนำนวัตกรรมการเก็บน้ำใต้ดินมาปรับใช้ในพื้นที่ ต.ป่ากลาง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ได้ร่วมเสวนากับส่วนราชการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี...อาจารย์ โกวิทย์ ดอกไม้ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ ณ ห้องประชุม อบต.ป่ากาลง อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 23 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ ที่ได้รับการนับสนุนจาก บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด แก่โรงเรียนในพื้นที่ สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ประกอบกิจกรรมของทางโรงเรียนและเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งณ ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร และ ร.ร.พนาสวรรค์ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 15 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผู้ประสานงานโครงการทหารพันธุ์ดี และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานและรับฟังปัญหา/ข้อขัดข้องในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อปรับแก้การทำงานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ ณ ร.ร.บ้านขุนน้ำน่าน ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่านเมื่อ 8 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" และถวายเทียนจำนำพรรษาในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา, การแสดงถึงการเป็นพุทธมามกะของกำลังพล และปฏิบัติตามพุทธประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ณ วัดป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 29 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. มอบรางวัลการประกวดแปลงผักสวนครัวแก่กำลังพลในการดำเนินโครงการสร้างแหล่งอาหารของกำลังพลในหน่วย เพื่อให้สามารถมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารและเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ได้กล่าวให้โอวาทและชมเชยแก่กำลังพลที่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ลานรวมพล นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 26 มิ.ย.63  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจผลการดำเนินโครงการสร้างแหล่งอาหารของกำลังพลในหน่วย เพื่อให้สามารถมีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนอาหารหรืออาหารไม่เพียงพอ, ส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 5 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ ต.น้ำพาง และ ต.หนองแดง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัส COVID - 19 ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ต.น้ำพาง และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน