แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162102
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
54
207
1353
159180
959
6194
162102

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 05:04

จำนวนคนออนไลน์

มี 249 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 5 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ประชุมสรุปผลการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วย 3 ประเภท (ฝายถาวร/ฝายกึ่งถาวร/ฝายแบบผสมผสาน) จำนวน 393 แห่ง ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ ของ นทพ. และได้มอบโครงการดังกล่าวให้ชุมชนดูแลรักษาร่วมกับป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้ ณ ห้องประชุม อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 5 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานช่าง ของหน่วยที่ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ นทพ. ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งได้พบปะ และให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ.น้ำปูน ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 4 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุม ภาคี ฯ เครือข่าย กัลยาณมิตร พิชิต โควิด ฯ น่าน เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งอาหารในโรงเรียนปริญาติธรรมช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในพื้นที่ จ.น่าน โดยมี...พระเดชพระคุณ พระสุทรมุนี รองเจ้าคณะ จ.น่าน เป็นองค์อุปถัมป์ / เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน


 

เมื่อ 29 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดยนพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมกับ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ จ.น่าน มอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเงินช่วยเหลือแก่ประชาชน จำนวน 12 คน ในพื้นที่ อ.เชียงกลาง ที่ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ห้องประชุม ทต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน


นพค.31 สนภ.3 นทพ. รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ส่วนราชการปฏิบัติงานดีเด่น #

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 26 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงพญาภูคา, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยและพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย, กำลังพล และอุทิศส่วนกุศลแก่กำลังพลที่ล่วงลับเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 55 ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 26 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ จ.น่าน มอบถุงยังชีพ สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเงินช่วยเหลือ แก่ประชาชน จำนวน 12 คน ในพื้นที่ ต.วรนคร อ.ปัว ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 21 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.น่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตรพิชิตโควิดฯ จ.น่าน จัดกิจกรรม "คนละไม้คนละมือ คนละมื้อคนละวัด" ถวายจตุปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 24 รูป ในพื้นที่ 6 อำเภอ ตอนบนของ จ.น่าน ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี...พระเดชพระคุณพระราชศาสนาภิบาล รักษาการแทน ฯ เจ้าคณะ จ.น่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รอง ผวจ.น่าน เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 25 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดน่าน, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน, ป่าไม้ และ อปท. จัดเวทีเสวนาและชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่ อปท., ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข ในการดำเนินโครงการขยายป่าพลังประชารัฐ "น่านโมเดล" เพื่อสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูอาชีพ การดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ตลอดจนการหาตลาดรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถขยายผล โคก หนอง นา โมเดล ได้จำนวน 510 ไร่


เมื่อ 20 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม ประกอบด้วย โครงการขุดสระเก็บน้ำในไร่นา, โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ด เลี้ยงปลาในบ่อดิน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว ทั้งนี้ได้มอบอาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ในการดูแล/รักษา และปุ๋ยในการบำรุงพืช ณ ศาลาประชาคม บ.น้ำพระทัย ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


 

เมื่อ 20 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับตำรวจภูธร จ.น่าน และ อปท. ในพื้นที่ อ.ปัว มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ในโครงการ "รับอาหารฟรีครับ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นและได้ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน