แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162147
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
99
207
1398
159180
1004
6194
162147

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 05:50

จำนวนคนออนไลน์

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 28 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการตามโครงการผลิตอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนของประชาชน ดังนี้
- ตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตอาหารของหน่วย
- ส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยปลูกผักสวนครัว
- ขยายผลให้ประชาชนให้ชุมชนโดยมีหน่วยเป็นแบบอย่างในการดำเนินการ
- สนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาตนเอง
แก่ประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่รับผิดชอบ


เมื่อ 16 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทน ฯ ส่งมอบโครงการ "สานฝันปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามดำริ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีต ผบ.ทสส. ให้แก่ ด.ญ.ณัฏฐนิภา ภูมิพัฒน์สุขกมล พร้อมทั้งมอบโครงการเกษตรผสมผสาน เพื่อลดภาระรายจ่ายภายในครอบครัวโดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำชุมชนในพื้นที่และกิ่งกาชาด อ.ปัว ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการครั้งนี้ด้วย ณ บ้านเลขที่ 15 บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 15 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานการก่อสร้าง ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งพบปะ สอบถามปัญหา/ข้อขัดข้องในการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
- ชุดปรับปรุงเส้นทางคมนาคม บ.โป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
- ชุดก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ นทพ. บ.น้ำแนะ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 13 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมพิธี "การะวะพญาผานอง ประจำปี 2563" ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปัว เพื่อเป็นการรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี ...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พญาผานอง อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 30 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้พูดคุย สอบถามปัญหา ให้กำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง และพบปะ กลุ่มราษฎรเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างในครั้งนี้ ณ บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 16 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้ดำเนินการติดตั้งผนังบ้าน โครงหลังคาบ้าน และติดตั้งผนังเชิงชายเพิ่มเติม ความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 มี.ค.63บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะของโครงการคืนคุณแผ่นดิน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 31 คนในการเดินทางมาศึกษาดูงานผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย พร้อมทั้งได้จัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เยี่ยมชมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ พิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ของ นทพ. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ อบรมการให้ความรู้กับราษฏรในพื้นที่ กิจกรรมปลูกป่าและกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้องประชุม อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับรองแนวเขตพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จริม เพื่อประชาคมรับรองแนวเขตพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวน ในการดำเนินโครงการหมู่บ้านพัฒนา เพื่อความยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 12 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่ พูดคุย พบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม กระบวนการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกันนี้ได้ชี้แนวทางการดำเนินแผนงาน/โครงการ และรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน


เมื่อ 10 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย"ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงชายคา, ติดตั้งผนังบ้านเพิ่มเติม,ทำราวกั้น และปรับพื้นที่ใต้ถุนบ้านความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน