แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162091
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
43
207
1342
159180
948
6194
162091

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 04:48

จำนวนคนออนไลน์

มี 240 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 10 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน (ชตน.)พบปะประชาชนเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการในห้วงต่อไป และตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขาสูง (ภูคาโมเดล) ณ พื้นที่โครงการ ฯ บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 4 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้ดำเนินการโครงเพื่อติดฝาบ้าน, กั้นห้อง และขุดหลุมเตรียมการตั้งเสาชายคาบ้าน ความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 30 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 3 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสบู่รังไหมใน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าพบ จนท.สำนักงานสาธารณสุข จ.น่าน เพื่อพิจารณาขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ยังได้ประสานหาผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผ่านแล้ว สำหรับเป็นแนวทางในการต่อยอดสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในตลาดมากขึ้น ณ สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน


เมื่อ 1 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย ดังนี้
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย และรูปปั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
- รับฟังการบรรยายสรุป ให้โอวาท พบปะกำลังพลของหน่วย และปลูกต้นรวงผึ้ง
- เยี่ยมชมการปฏิบัติการห้อง War Room  เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และชมผลิตภัณฑ์ที่หน่วยได้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มราษฎร  โดยมี...พ.อ.อภิรัชฎ์ รามนัฎ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 1 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการ "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้ดำเนินการมุงหลังคาบ้าน และปูพื้นบ้านด้วยไม้ ความคืบหน้าการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 25 ณ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 26 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชาคมและพิธีเปิดโครงการ "หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน" เพื่อหาแนวทางและแผนงานในการแก้ปัญหาของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคมด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา ซึ่งบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน ส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ โดยมี...พล.ต.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผู้แทน นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ศาลาประชาคม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 21 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ การประชุม "โครงการปันน้ำใจ สร้างที่อยู่อาศัย" ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกับส่วนราช, อปท. และคณะครูผู้รับผิดชอบ สำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อจัดทำแผนการช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.31ฯ และ บ.ทุ่งศรีบุญยืน ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 21 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ของ นทพ. ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้กับราษฏรในพื้นที่ ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภค ชะลอความชุ่มชื้นให้แก่ดินและป่า พร้อมกันนี้ได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ให้กับ อปท. และราษฎรในพื้นที่ เพื่อปลูกป่าพัฒนาต้นน้ำ จำนวน 11,000 ต้น ณ อบต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 20 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการมอบอุปกรณ์เครื่องมืดวัดค่าฝุ่น PM2.5 ของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ให้กับโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต้นกำเนิดของฝุ่นควันจากไฟป่า เพื่อให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ เฝ้าติดตาม และสร้างให้เกิดความตะหนักต่อผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ต่อชุมชน และสังคม ณ บก.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 14 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ฟื้นชีวิตใหม่ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมี...พล.ท.ปิยพงศ์ พันธุ์โกศล ประธานชมรม "คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ" เป็นประธาน ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูป่า ชมรม คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

เมื่อ 12 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.น่าน ซึ่งได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้ได้มอบโฉนดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล และพบปะ ทักทายประชาชนที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน