แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162164
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
116
207
1415
159180
1021
6194
162164

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 06:07

จำนวนคนออนไลน์

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 26 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.พิเชษฐ์ เอกอนันต์กุล ผอ.สบท.สปช.ทหาร และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และสำรวจวิธีการจัดปริมาณงานและกำลังพล ของหน่วย นพค.31 สนภ.3 นทพ. เพื่อสรุปผลและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยต่อไป ณ นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 14 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานเกษตรผสมผสานและงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ต.น้ำพาง โดยมี...พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
เมื่อ 30 - 31 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
- โครงการพัฒนาที่ตั้งหน่วย, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสร้างแหล่งอาหารของกำลังพล ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม, โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้, โครงการเกษตรผสมผสาน และโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ณ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม และ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน


เมื่อ 29 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับคณะ กพร.สปช.ทหาร ในการเดินทางมาตรวจสอบเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเกษตรกรต้นแบบจากโครงการเกษตรผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมดำเนินงานในการบริการ และแนวทางการพัฒนานวัตกรรม โครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูง "ภูคาโมเดล" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร และพื้นที่โครงการภูคาโมเดล ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 24 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี...อปท., ป่าไม้, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ต.น้ำพาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 23 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรม (ภูคาโมเดล) พร้อมกันนี้ได้พบปะ และให้กำลังใจ แก่ส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ ชมการสาธิต การสร้างแทงค์เก็บน้ำด้วยไม้ไผ่ โดยมี...พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ., ส่วนราชการ, ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ พื้นที่โครงการ ฯ (ภูคาโมเดล) บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 11 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ท.สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. และคณะ ฯในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานของหน่วย ดังนี้

- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย
- รับฟังการบรรยายสรุป ให้โอวาท พบปะกำลังพลของหน่วย
- เยี่ยมชมการปฏิบัติการห้อง War Room
- เยี่ยมชมโครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขาสูง (ภูคาโมเดล)

ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร และ บ.ใหม่ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อ 4 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สสน.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลัง การพัสดุ และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ รอง ผบ.ทสส. (3) และคณะ ฯในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 13 - 15 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ นตส.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยด้านการเงิน - การบัญชี, งบประมาณ, ด้านการพัสดุ - การส่งกำลังบำรุง, การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ฯ ด้านสื่อสารและระบบควบคุมบังคับบัญชา และตรวจทางกายภาพ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.2562 ณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองตองดอนทราย ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 8 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่ แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน สำหรับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ พื้นที่ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน