แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207498
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
184
210
634
204667
2498
30293
207498

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 10:45

จำนวนคนออนไลน์

มี 94 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 5 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ นาย ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และรับฟังการบรรยายตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ของหน่วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 3 มี.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ท. ธวัชชัย ดนุดิษฐ์ เสธ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจพิจารณาคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร เพื่อส่งเข้าประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 9 - 10 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ร.ต. เบ็ญจคัพภ์ เวศม์วิบูลย์ ร.น. ผอ.สบส.กบ.ทหาร และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้างานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ติดตามความก้าวหน้างานจัดซื้อจัดจ้างระบบสินทรัพย์ และตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 4 - 5 ก.พ.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พ.อ. ชูศักดิ์ ธีรากิจ รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะ ฯ ในการเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน, โครงการเกษตรผสมผสาน, โครงการประมงหมู่บ้าน นทพ. และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว และ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

เมื่อ 13 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ท. อนุสรรค์ คุ้มอักษร รอง ผบ.นทพ. (บ) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ผ่านการควบคุม/สั่งการ จากห้อง War Room ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 23 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต้อนรับคณะอาจารย์ และนิสิตโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 37 คน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง บทบาททหารกับการพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบ : การทำงานของหน่วยกับพื้นที่พัฒนา และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงาน (War Room), ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ภายในหน่วย ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 17 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ. บัณฑิต เนียมทันต์ ประธาน ค.ต.ป. ประจำ กห. และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยแล้งและอุทกภัยของ ศบภ.กห. และได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง/อุปสรรค เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อ 16 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ร.ท. นิกิตติ์ ฑีร์ฆะยศ ร.น. หน.ฝสธ. รอง ผบ.ทสส. (3) และคณะ ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ผ่านการควบคุม/สั่งการ จากห้อง War Room ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 26 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.พิเชษฐ์ เอกอนันต์กุล ผอ.สบท.สปช.ทหาร และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และสำรวจวิธีการจัดปริมาณงานและกำลังพล ของหน่วย นพค.31 สนภ.3 นทพ. เพื่อสรุปผลและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยต่อไป ณ นพค.31 สนภ.3 นทพ. ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 14 ส.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานเกษตรผสมผสานและงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ ต.น้ำพาง โดยมี...พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
เมื่อ 30 - 31 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
- โครงการพัฒนาที่ตั้งหน่วย, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสร้างแหล่งอาหารของกำลังพล ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
- โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม, โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้, โครงการเกษตรผสมผสาน และโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ณ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม และ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน


App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย