แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
196
210
646
204667
2510
30293
207510

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 11:00

จำนวนคนออนไลน์

มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ 27 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม "เกษตรแปลงใหญ่ไหมอุตสาหกรรม" เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ทั้งนี้ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ อนาคตไหมอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมี...นาย วสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธาน ฯ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 22 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำพาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ, เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนเป็นการยกระดับอาชีพในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
- โครงการเสริมกลุ่มจักสานตำบลน้ำพาง ณ บ.น้ำพระทัย ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มโคเนื้อลูกผสม นทพ. ณ บ.น้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
- โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ณ บ.น้ำปูน ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 11 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"ปฏิบัติการฟื้นป่าน่านด้วยศาสตร์พระราชา"  โดยมี...พล.อ.ธนะศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานกลุ่มเครือข่ายกสิกรรม ฯ เป็นประธานณ อาคารพื้นที่ส่วนกลางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 17 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย  พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ส่งมอบโครงการตามงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ ประกอบด้วย - โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค นทพ. บ.นาหมัน ต.แม่จริม - กลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง ณ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 11 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของหน่วย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 26 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พบปะ และให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษา เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และสถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 22 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ตรวจเยี่ยมสถานีประมงน้ำจืด (ฐานผลิตพันธุ์ปลา) นพค.31 ฯ เพื่อดูการสาธิตการผสมพันธุ์ปลาพร้อมทั้งได้ทดลองการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ให้โอวาท รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนำแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับทำแผนการแจกจ่าย ฯ ให้ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปณ สถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 19 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. และโรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้ร่วมกันเพิ่มจุลินทรีย์ (EM)ในแหล่งน้ำ เพื่อสร้างสมดุลให้การย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดการเน่าเสียของน้ำ พร้อมกันนี้ได้พบปะ และสอดแทรกความรู้เรื่อง EM ให้นักเรียนได้ทราบและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย ณ อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ ร.ศ.200 ปี อ.ปัว จ.น่าน


วันที่ 17 ต.ค.61  พ.อ. รฐนนท  รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าพื้นที่ตำบลเป้าหมาย งป.62 พบปะราษฎรที่เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสาน ได้เริ่มดำเนินการตามแผนดำเนินงานงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน

App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย