แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

162164
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
116
207
1415
159180
1021
6194
162164

Your IP: 3.239.45.252
2020-12-05 06:07

จำนวนคนออนไลน์

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

เมื่อ 27 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม "เกษตรแปลงใหญ่ไหมอุตสาหกรรม" เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ทั้งนี้ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ อนาคตไหมอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยมี...นาย วสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธาน ฯ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 22 ก.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.น้ำพาง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ, เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนเป็นการยกระดับอาชีพในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
- โครงการเสริมกลุ่มจักสานตำบลน้ำพาง ณ บ.น้ำพระทัย ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มโคเนื้อลูกผสม นทพ. ณ บ.น้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
- โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ณ บ.น้ำปูน ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่านเมื่อ 11 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"ปฏิบัติการฟื้นป่าน่านด้วยศาสตร์พระราชา"  โดยมี...พล.อ.ธนะศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานกลุ่มเครือข่ายกสิกรรม ฯ เป็นประธานณ อาคารพื้นที่ส่วนกลางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.31 ฯต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ ๒๓ เม.ย.๖๒ แผนก นพช.นพค.31 ส่งมอบพันธุ์ปลางบเกษตรผสมผสาน ปี 62 ให้กับราษฎร ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 15 รายเมื่อ 17 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย  พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ส่งมอบโครงการตามงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนในวันปีใหม่ ประกอบด้วย - โครงการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโค นทพ. บ.นาหมัน ต.แม่จริม - กลุ่มเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม บ.หนองแดงใหม่ ต.หนองแดง ณ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 11 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจาก ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ พร้อมทั้งได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรของหน่วย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ นพค.31 บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 26 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พบปะ และให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ในโอกาสเข้าศึกษา เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าและการขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ และสถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 22 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.ตรวจเยี่ยมสถานีประมงน้ำจืด (ฐานผลิตพันธุ์ปลา) นพค.31 ฯ เพื่อดูการสาธิตการผสมพันธุ์ปลาพร้อมทั้งได้ทดลองการปฏิบัติ ทั้งนี้ได้ให้โอวาท รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และแนะนำแนวทางปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สำหรับทำแผนการแจกจ่าย ฯ ให้ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปณ สถานีประมงน้ำจืด นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 19 พ.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. และโรงเรียนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ โดยได้ร่วมกันเพิ่มจุลินทรีย์ (EM)ในแหล่งน้ำ เพื่อสร้างสมดุลให้การย่อยสลายสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดการเน่าเสียของน้ำ พร้อมกันนี้ได้พบปะ และสอดแทรกความรู้เรื่อง EM ให้นักเรียนได้ทราบและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้อีกด้วย ณ อ่างเก็บน้ำสวนสาธารณะ ร.ศ.200 ปี อ.ปัว จ.น่าน


วันที่ 17 ต.ค.61  พ.อ. รฐนนท  รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เข้าพื้นที่ตำบลเป้าหมาย งป.62 พบปะราษฎรที่เข้าร่วมโครงการงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชนและโครงการเกษตรผสมผสาน ได้เริ่มดำเนินการตามแผนดำเนินงานงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ ต.แม่จริม และ ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน