แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207487
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
173
210
623
204667
2487
30293
207487

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 10:29

จำนวนคนออนไลน์

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 3 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยร่วมกับ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.น่าน โดยมี...นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รอง ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน


เมื่อ 2 มิ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกับ กอ.รมน.น่าน และภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ น่านจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดมิ่งเมืองและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งสร้างแหล่งอาหารสำหรับพึ่งพาตนเองในห้วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยการนำของพระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี ฯ ผู้อุปถัมภ์ภาคีฯ กัลยาณมิตร พิชิต โควิดฯ น่าน เพื่อเป็นการสร้างความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน


เมื่อ 5 พ.ค.63บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการพัฒนาป่าเสื่อมโทรมบนภูเขาสูงด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ (ภูคาโมเดล) ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแทงค์เก็บน้ำด้วยโครงสร้างไม้ไผ่และฉาบผิวด้วยปูนซีเมนต์เพื่อสร้างความแข็งแรงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และเป็นแบบอย่างให้ราษฎรในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตร ลดการทำลายป่าไม้ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนณ พื้นที่โครงการภูคาโมเดล บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 13 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้มีค่า และพันธุ์ไม้หายากในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) จำนวน 100 ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยณ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 19 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามโครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ดำเนินการเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร และใกล้เคียง ณ บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 1081 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 1 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ดังนี้

- การขุดบ่อดินเพื่อกักเก็บน้ำธรรมชาติ
- การทำปุ๋ยหมักจากพืช และเศษวัสดุจากพืชที่เหลือใช้
- การห่มดินเพื่อเพิ่มอาหารให้กับดินตามหลักการ "เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช"
สำหรับฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่เสื่อมโทรมซึ่งมีภาคีเครือข่าย จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน 200 คน
ณ บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 7 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการมากขึ้นโดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานในพิธี ฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 24 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อ.ปัว และส่วนราชการ จัดกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อถ่ายถอดความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรของ ต.ภูคา อ.ปัว ให้สามารถเป็นวิทยากรเกษตรปลอดการเผา และส่งผลให้สามารถลดหมอกควัน ไร้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อากาศดี และมีชีวิตที่ยั่งยืน ณ หอประชุม บ.เต๋ยกิ่วเห็น ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 ธ.ค.62บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลเจ้าหลวงภูคา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 150 คน ณ ศาลเจ้าหลวงภูคา บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 9 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ดำเนินการห่มดินแปลงนาจากเศษวัชพืช เพื่อสร้างความสมดุลของดินสำหรับการปลูกพืชตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้จากศาสตร์พระราชา และร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 120 คน โดยมี...ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ แปลงนาสาธิตตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ นพค.31 ฯ บ.ป่าตองดอนทรายทอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการกลบบ่อหลุมขยะของชุมชน และ พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ฌาปนสถานของ ต.ศิลาเพชร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2562" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 คน โดยมี...ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ฌาปนสถานชุมชน บ.ป่าตอง ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่านApp กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย