แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207510
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
196
210
646
204667
2510
30293
207510

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 11:00

จำนวนคนออนไลน์

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 5 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน ในพื้นที่ อ.ปัว พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2562" โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 22 - 30 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และ รอง ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมบรรยายให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม ”หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่4/62 ในเรื่อง "ศาสตร์พระราชาและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ" มีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
- การน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ภูเขาหัวโล้น ฟื้นฟูผืนป่าน่าน หลักกสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนา โมเดล
- การป้องกัน เฝ้าระวัง และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม

- พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10
- ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


เมื่อ 29 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ.  จัดกำลังพลร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สมัครและลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรแนะนำ บรรยาย แนวทางการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่ถูกต้อง  โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานในพิธี ฯ  ณ หอประชุมอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 27 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ " 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ  โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ บริเวณถนนปัว - น้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัดและศาสนสถาน ซึ่งบูรณาการร่วมกับโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 160 คน และดำเนินกิจกรรมมอบพันธุ์ปลา จำนวน 16,800 ตัว ให้แก่โรงเรียน ชุมชน พร้อมทั้งปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ณ วัดพระธาตุจอมพริก ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน


 

เมื่อ 13 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และทาสีกำแพงวัด ศาสนสถาน โดยมี...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ วัดเสี้ยว ม.6 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 30 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จำนวน 15 นาย ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ อ.ปัว และใกล้เคียง จำนวน 450 คน โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ หอประชุมอำเภอปัว จ.น่าน


เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย  ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.พร้อมกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ...นายชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ  ณ วัดบ้านต้นแหลง ม.2 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 16 ต.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลร่วม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรับรู้ รับทราบสภาพปัญหาความต้องการ ของพี่น้องประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ณ บ.ท่าควาย หมู่ 3 ต. ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 11 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ณ บริเวณถนนปัว - น้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน

เมื่อ 8 - 10 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรม ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ดังนี้- พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ำ โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน - โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปฏิบัติการฟื้นป่าน่าน ปรับเปลี่ยนภูเขาเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยศาสตร์พระราชา ณ พื้นที่กิจกรรม บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน


App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย