แผนการดำเนินงาน

Languages/ภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สถิติการเข้าดู

207456
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนผ่านมา
รวมทั้งสิ้น
142
210
592
204667
2456
30293
207456

Your IP: 3.237.234.213
2021-03-09 09:57

จำนวนคนออนไลน์

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ดูเฟสบุคของหน่วย

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่น
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประเมินผลปฏิบัติราชการดีเด่นของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย พ.อ.ดร.รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ฯ เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อ 9 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จ.น่าน ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะและพัฒนาหมู่บ้าน ร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ณ สถานที่สาธารณะ บ.เก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 20 ส.ค. 62  บก.ทท (นทพ.)โดย นพค. 31 สนภ. 3 นทพ. จัดทำพิธีมอบส่งมอบโครงการทำนบกั้นน้ำนทพ. ประจำปีงบประมาณ 2562  ให้แก่อปท. และราษฎร์ต. แม่จริมอ. แม่จริมได้ใช้ประโยชน์และดูแลรักษาจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ปลูกต้นไม้หญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ โดยมี ... พล. ต. ดำรงค์คงเดชผอ. สนภ. 3 นทพ. เป็นประธานฯ ณ ทำนบกั้นน้ำนทพ. บ. ฝายต. แม่จริมอ. แม่จริมจ. น่านเมื่อ 19 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ. นำ ผู้บังคับบัญชาของ สนภ.3 นทพ. , ผบ.นขต.สนภ.3 นทพ.และฝ่ายอำนวยการของ สนภ.3 นทพ.เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติต้นน้ำน่าน เพื่อศึกษา เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่จะสามารถนำไปขยายผลและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของ นขต.สนภ.3 นทพ. ต่อไปณ ศูนย์กสิกรรมต้นน้ำน่าน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน


เมื่อ 9 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดำเนินการสืบสานประเพณีดำนา ปลูกข้าว,ช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบที่ตั้งหน่วย ณ โรงเรียนชาวนา บ.นาคำ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 7 ส.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย  ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน ฯ มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 80,000 ตัว ให้กับส่วนราชการ โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและใช้ในกิจกรรมต่อไป ณ วัดร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 28 ก.ค.62 บก.ทท. (นทพ.)  โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก" อ.ปัวและร่วมปลูกต้นรวงผึ้งโดยมี...นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธาน ฯ ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี อ.ปัว จ.น่านเมื่อ 25 ก.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. พร้มกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคูคลอง อ.ปัว ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 6,000 ตัว และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธานณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ.200 ปี อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 7 ก.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. สนับสนุนกำลังพลร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ฯ รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 3/62 และหลักสูตรพื้นฐาน 1/62 บรรยายขยายผลจิตอาสาให้กับข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาและนักเรียน ในพื้นที่ อ.แม่จริม จำนวน 1,000 คน ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”,  แนวทางปฏิบัติของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง และสาธิตและฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ณ หอประชุม ร.ร.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน


เมื่อ 6 ก.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง "Bike For King" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ให้ประชาชนให้ออกกำลังกายและเพิ่มโอกาสการให้บริการของผู้ป่วยติดเตียงโดยผ่านการปั่นจักรยานออกไปเยี่ยมและให้กำลังใจโดยมี...นาย ชนาธิป เสมแย้ม นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน


เมื่อ 6 ก.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. สนับสนุนกำลังพลร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ฯ รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 3/62 และหลักสูตรพื้นฐาน 1/62 บรรยายขยายผลจิตอาสาให้กับข้าราชการและนักเรียน ในพื้นที่ อ.สันติสุข จำนวน 660 คน ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”, แนวทางปฏิบัติของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง และสาธิตและฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า ณ หอประชุม ร.ร.สันติสุขพิทยาคม อ.สันติสุข จ.น่าน


เมื่อ 3 ก.ค.62  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.31 สนภ.3 นทพ. สนับสนุนกำลังพลร่วมกับวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ ฯ รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 3/62 และหลักสูตรพื้นฐาน 1/62 บรรยายขยายผลจิตอาสาให้กับบุคลากรศึกษาและนักเรียน (ยุวกาชาด) ร.ร.สตรีศรีน่าน จำนวน 350 คน ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” , แนวทางปฏิบัติของประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง และสาธิตและฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า  ณ ร.ร.สตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน


App กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก

กองวิชาการเกษตรฯ นทพ.

คู่มือดินและปุ๋ย