เมื่อ 16 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ร่วมกิจกรรม ฯ ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "28 กรกฎาคม 2564" โดยมี...ส่วนราชการ, อปท., ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 อย่างเคร่งครัด ณ บ.ห้วยบง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน


 
เมื่อ 2 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "28 กรกฎาคม 2564" ให้แก่ นาง เรือน สุทธิแสน และครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดำรงชีวิต ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ, อปท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และยา/เวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย ณ บ้านเลขที่ 53 บ.นาฝ่า ม.2 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน