รางวัลผลการตรวจการปฏิบัติงานตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย

 

วีดีทัศน์ชนะเลิศการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ นพค.๓๑ ใน ศปร. ประจำปี ๒๕๖๔

 

รวมคลิปการช่วยเหลือผู้ป่วยและปรับปรุงสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้

รวมคลิปการปฏิบัติงาน โคก หนอง นา โมเดล นพค.๓๑

 

รวมคลิปการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย

 

รวมคลิปศูนย์การเรียนรู้ ฯ นพค.๓๑

 


เมื่อ 16 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ และนำผู้ร่วมกิจกรรม ฯ ปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำ ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "28 กรกฎาคม 2564" โดยมี...ส่วนราชการ, อปท., ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 อย่างเคร่งครัด ณ บ.ห้วยบง ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน