เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล นพค.31 ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" และอำนวยความสะดวก ให้บริการแจกจ่ายน้ำดื่มและมอบต้นไม้ในโครงการ "กิ่งพันธุ์ ปันสุข" แก่ประชาชนผู้สัญจรไป - มา ณ บริเวณป้อมตรวจการณ์ สภ.ปัว (ประจำ ต.ศิลาเพชร) ทางหลวงหมายเลข 1081 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน