เมื่อ 31 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือและมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พัดเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านขาดออกจากกัน จำนวน 2 จุด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ยานพาหนะในการสัญจรได้ ณ บ.ตาน้อย ม.5 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ผลการปฏิบัติ
1. การให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้
- มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก
- เสนอแนวทางการแก้ไข/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติและปลอดภัย
2. โดยมี...นอภ.ปัว, ผบ.ม.2 พัน 10 และ อปท. ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
3. ศบภ.นพค.31 ฯ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือ/สนับสนุน และจะรายงานให้ทราบเมื่อมีการปฏิบัติ