เมื่อวันที่ 25 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต. รุศมนตรี จิณเสน หน.คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นน้ำน่าน และคณะ ฯ ในการเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและประสานการปฏิบัติแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่ จ.น่าน อย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมการควบคุมสั่งการปฏิบัติงานผ่านห้อง War Room,โครงการฟาร์มตัวอย่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (2) "กาแฟศิลาเพชร", ฐานการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด และแปลงผัก "ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหาร" ณ นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน