เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ ประสานการปฏิบัติกับ อปท./ผู้นำชุมชน, ติดตามสถานการณ์, เข้าช่วยเหลือล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ บ.ใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย โดยปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศบภ.นพค.31 ฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์และได้รับการร้องขอ/ประสานต่อไป ณ บ.ใหม่หัวดง ม.10 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน