เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. และกำลังพล ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำสำรอง สำหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำทางการเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองแดง อ.แม่จริม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน/ชุมชน ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วย เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความมั่นคงณ บ.หนองแดงใหม่ ม.7 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน