เมื่อ 17 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)โดยพ.อ. รฐนนท รัตนโสภณผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ลูกศิษย์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม และบริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดมอบเตียงกระดาษพร้อมชุดเครื่องนอน 20 ชุด, หน้ากากอนามัย 1,250 ชิ้น, ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 10 ชุด, เครื่องวัดออกซิเจน 4 เครื่อง, เครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม บก.ทท. 500 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) และสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ โรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน