เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 450 ผืน มอบอุปกรณ์การเรียน/กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร ยา เวชภัณฑ์ น้ำดื่ม 1,000 ขวด และเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันนักเรียน ร.ร.บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ สนับสนุนการให้บริการตรวจ/รักษาโรคแก่ประชาชนและนักเรียน และถวายผ้าห่ม ยาเวชภัณฑ์แด่พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ ร.ร.บ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน