เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ นำผ้าห่มและเครื่องกันหนาว จำนวน 100 ผืน พร้อมยาและเวชภัณฑ์ (ประจำบ้าน) มอบให้แก่ราษฎร นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่
ณ บ.ยอดดอยวัฒนา ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน