เมื่อ 29 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นประธาน พิธีเปิดจุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งดำเนินการภายใต้การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ต.ศิลาเพชร และร่วมกันบริการแจกจ่ายน้ำดื่ม ผ้าเย็น แนะนำเส้นทางแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา และมอบกล้าพันธุ์ต้นไม้ โครงการจิตอาสา "กิ่งพันธุ์ ปันสุข" ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณด้านหน้าหน่วย นพค.31 ฯ (ทางหลวงหมายเลข 1081) ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน