เมื่อ 30 ก.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ จำนวน 12 นาย พร้อมยานพาหนะ เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก พัดเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านขาดออกจากกัน จำนวน 2 จุด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ ณ บ.ตาน้อย ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ผลการปฏิบัติ 1. สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น มีดังนี้- เส้นทางคมนาคม จำนวน 2 จุด ขาดออกจากกันไม่สามรถสัญจรระหว่างหมู่บ้านและเข้าพื้นที่การเกษตร/พื้นที่ทำกินได้
- ประชาชนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
2. ประสานผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อรับทราบความต้องการพื้นฐานที่จะเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป
3. ศบภ.นพค.31 ฯ จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การช่วยเหลือ และจะรายงานให้ทราบเมื่อมีการปฏิบัติ