เมื่อ 23 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ เข้าให้การช่วยเหลือ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดกลาง ต.พระธาตุ ที่ได้รับผบกระทบจากเหตุวาตภัย (เมื่อ 22 ส.ค.64 ที่ผ่านมา) ให้มีความปลอดภัยแก่พระสงฆ์ที่จำวัดและประชาชนที่เดินทางมาทำบุญ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดกลาง บ.กลาง ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

เมื่อ 17 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.)โดยพ.อ. รฐนนท รัตนโสภณผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ ลูกศิษย์หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม และบริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดมอบเตียงกระดาษพร้อมชุดเครื่องนอน 20 ชุด, หน้ากากอนามัย 1,250 ชิ้น, ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 10 ชุด, เครื่องวัดออกซิเจน 4 เครื่อง, เครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม บก.ทท. 500 ขวด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามวัดภูเก็ต (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) และสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาและเฝ้าสังเกตอาการป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ณ โรงพยาบาลสนาม (แห่งที่ 3 ของ จ.น่าน) วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน