เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ./ผอ.ศบภ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ศบภ.นพค.31 ฯ และยานพาหนะ ประสานการปฏิบัติกับ อปท./ผู้นำชุมชน, ติดตามสถานการณ์, เข้าช่วยเหลือล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณบ้านเรือนราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ บ.ใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย โดยปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศบภ.นพค.31 ฯ ได้จัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์และได้รับการร้องขอ/ประสานต่อไป ณ บ.ใหม่หัวดง ม.10 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

เมื่อวันที่ 13 - 14 พ.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน ขุด/ปรับพื้นที่ สร้างทางระบายน้ำรอบบริเวณอาคาร และสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด สำหรับเป็นที่กักเก็บน้ำอุปโภคและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของทางวัดและชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดฟ้าสวรรค์ ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน