เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ ร่วมกับ อปท. และประชาชน ในพื้นที่ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565 ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ ในโอกาสที่ได้มีการบูรณะหุ้มทององค์พระธาตุจอมนาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ พระธาตุจอมนาง ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน