เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "28 ก.ค.65" และเพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำลังพลร่วมบริจาค จำนวน 12 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 9 นาย รวมปริมาณโลหิต 4,050 มล. (ซี.ซี.)
ณ ธนาคารเลือด รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน