เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ในโครงการ “2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “28 ก.ค.65” และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี “3 มิ.ย.65” อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีกำลังพลร่วมบริจาค จำนวน 13 นาย สามารถบริจาคได้ จำนวน 12 นาย รวมปริมาณโลหิต 5,400 มล. (ซี.ซี.) ณ ธนาคารเลือด รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน