เมื่อ 18 ต.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและยุทโธปกรณ์ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด และแจกจ่ายน้ำอุปโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ วัดห้วยยาง ม.4 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน