เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาและยานพาหนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ "5 ธันวาคม 2564" ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... นาย สมเกียรติ อาจสังข์ นอภ.ปัว เป็นประธาน ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน