เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินกาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และพื้นที่ส่วนรวมภายในหน่วย ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ นพค.31 ฯ ต.สิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน