เมื่อวันที่ 28 ม.ค.65  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาและกำลังพล ศบภ.นพค.31 ฯ นำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องกันหนาว จำนวน 250 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น ในโครงการ "กองทัพไทยร่วมใจต้านภัยหนาว" ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ.ห้วยเลา ม.7 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน