เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 6,750 ซี.ซี.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน