เมื่อวันที่ 2 มี.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)  โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ บริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในโครงการ "2.8 ล้านมิลลิลิตร สู้โควิด นทพ." เพื่อบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนและเพิ่มปริมาณโลหิตให้เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยอดบริจาคโลหิต จำนวน 6,750 ซี.ซี.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัว จ.น่าน

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสาของ นพค.31 ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ ของ อ.ปัว จ.น่าน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมี... นาย สมเกียรติ อาจสังข์ นอภ.ปัว เป็นประธาน ฯ ณ วัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน