เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ดำเนินกาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน และพื้นที่ส่วนรวมภายในหน่วย ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม ณ นพค.31 ฯ ต.สิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย บริจาคโลหิตแก่เหล่ากาชาด จ.น่าน ในโครงการ "บุญ บริจาคโลหิต ให้เลือดให้ชีวิต อุทิศช่วยคน" สำหรับนำไปให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.น่าน ที่มีความต้องการนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้เข้ารับการรักษา และสำรองไว้ในคลังเมื่อยามมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ยอดบริจาคโลหิต 3,850 ซี.ซี. 
ณ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน