เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล จิตอาสา นพค.31 ฯ จำนวน 20 นาย และเครื่องจักรกล ร่วมกับ มทบ.38 และประชาชน ในพื้นที่ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเข้าและโดยรอบบริเวณวัดให้เกิดความสะดวก/ปลอดภัยในการเดินทางมาทำบุญและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญในความเสียสละ พัฒนาพื้นที่ส่วนรวม/ศาสนสถานให้สะอาดสวยงามโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ ณ วัดเทพโลกอุดร ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน 904, กำลังพลจิตอาสา นพค.31 ฯ และยานพาหนะ ประสานข้อมูล/การปฏิบัติ ร่วมกับ นอภ.บ่อเกลือ และฝ่ายป้องกันภัย ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันและดินโคลนถล่ม มีผลการปฏิบัติดังนี้
1. กำหนดผู้ติดตาม/เฝ้าตรวจ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
2. ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการถล่มของผิวดิน- ปัจจุบันมีพื้นที่รองรับการสไลด์ตัวของผิวดิน และแจ้งเตือนประชาชนให้ออกห่างจากแนวสไลด์ดังกล่าว
3. ตรวจสภาพแม่น้ำ/ลำน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ ปัจจุบันอยู่ในสภาพปกติ ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย และมีอัตราการไหลปกติ
4. กำหนดจุดอพยพของประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ
5. ประสานเปิดเครดิตน้ำมัน กรณีจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลเร่งด่วน
6. ประสานขอความร่วมมือการใช้เครื่องจักรกลในพื้นที่ กรณีจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน
ณ พื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน