เมื่อ 5 ส.ค.64  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. ให้สัมภาษณ์และแนะนำผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เสื่อมภูเขาโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ "ภูคาโมเดล" ผ่านการถ่ายทำภาพยนต์สารคดีของบริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด ตามที่ ศปร.บก.ทท. ได้มีโครงการเผยแพร่ภาพยนต์สารคดี เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯ และสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่โครงการภูคาโมเดล บ.ใหม่ภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน