เมื่อ 6 ส.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทน ผอ.สนภ.3 นทพ. มอบทุนการศึกษาแก่ นาย เมธาสิทธิ์ ดู่อินทร์ บุตร พ.ต. นิรุตติ์ ดู่อินทร์ และ ร.ท.หญิง นงลักษณ์ ดู่อินทร์ กำลังพลของหน่วย ที่สามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วยงาน ณ เรือนแก้วงาม นพค.31 ฯ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน