เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน ความรักชาติและบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับการส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน แก่นักเรียน/เยาวชน ในโครงการ เยาวชนคนต้นแบบ นปอ. (The Heroes Season 3) ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.น่าน ณ ห้องประชุม อบต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน